Wahyu Wiranata

Pengambilan data Node 1 dari phpMyAdmin
Data terakhir dan keseluruhan

temp.humi.soil mois.solar curr.solar volt.load curr.load volt.
27.2030.2020.206.2016.204.2010.20
temp.humi.soil mois.solar curr.solar volt.load curr.load volt.
27.0070.0015.004.0015.003.0012.00
27.1070.1050.104.1015.103.1012.10
27.2070.2050.204.2015.203.2012.20
27.3070.3050.304.3015.303.3012.30
27.4070.4050.404.4015.403.4012.40
27.6050.6040.606.608.603.607.60
27.1050.1040.104.1014.103.1013.10
27.2030.2020.206.2016.204.2010.20

Pengambilan data Node 2 dari phpMyAdmin
Data terakhir dan keseluruhan

temp.humi.soil mois.solar curr.solar volt.load curr.load volt.
32.2040.2050.203.2011.201.2010.20
temp.humi.soil mois.solar curr.solar volt.load curr.load volt.
30.1040.1050.106.107.108.109.10
30.2040.2050.206.207.208.209.20
30.3040.3050.306.307.308.309.30
30.4040.4050.406.407.408.409.40
30.5040.5050.506.507.508.509.50
32.1040.1030.107.1010.105.106.10
32.2040.2050.203.2011.201.2010.20

Pengambilan data RSSI dari phpMyAdmin

RSSI
51
52
53
54
55

Comments are closed.